Raspored predavanja na temu "Istra u novom vijeku" u Svetim Srcima od 22. listopada do 12. studenog

22. LISTOPAD (četvrtak)


10,00 - 10,30


dr. sc. Robert KURELIĆ, viši asist., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Austrija i Venecija na početku novoga vijeka: usporedni prikaz


10,35 - 11,05


dr. sc. Ivan JURKOVIĆ, izv. prof., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Istra - useljenički prostor (16.-17. st.)


Pauza 15 minuta


11,20 - 11,50


Markus Leideck, prof., Državni arhiv u Pazinu

Bune podanika u Austrijskoj Istri i njihov odraz u arhivskom gradivu


11,55 - 12,25


mr. sc. Josip VIŠNJIĆ, konzervator-arheolog, Hrvatski restauratorski zavod

Arheološki kontekst istarskih kaštela29. LISTOPAD (četvrtak)


10,00 - 10,30


dr. sc. Irma HUIĆ, viši konzervator-arhitekt, Hrvatski restauratorski zavod

Urbanizam srednjevjekovnih naselja Istre na granici Venecije i Austrije


10,35 - 11,05


dr. sc. Danijela DOBLANOVIĆ, viša asist., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Stanovništvo Istre u ranom novom vijeku s aspekta dinamika demografskog ponašanja


11,10 - 11,40


dr. sc. Predrag MARKOVIĆ, izv. prof., Filozofski fakultet u Zagrebu

Istarska umjetička baština kasnog srednjeg vijeka između lava i orla


Pauza 15 minuta


11,55 - 12,25


prof. dr. sc. Nina KUDIŠ, Filozofski fakultet u Rijeci

Kasnorenesansno slikarstvo u Istri


12,30 - 13,00


dr. sc. Damir TULIĆ, docent, Filozofski fakultet u Rijeci

Mramorna skulptura u Istri: 50 zlatnih godina (1697. - 1747.)


13,05 - 13,35


Iva JAZBEC TOMAIĆ, asist., vanjski suradnik, Filozofski fakultet u Rijeci

Venecijanske svile ranog novog vijeka sačuvane na području Istre5. STUDENI (četvrtak)


10,00 - 10,30


Professor emeritus Miroslav BERTOŠA, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Neuspjeli mletački projekt čišćenja lokaliteta Prato Maggiore u Puli 1787.


10,35 - 11,05


prof. dr. sc. Slaven BERTOŠA, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zanimljivosti iz matičnih knjiga grada Pule u novom vijeku


11,10 - 11,40


dr. sc. Elvis ORBANIĆ, docent, Državni arhiv u Pazinu

Pićanska biskupija i Josip II


Pauza 15 minuta


11,55 - 12,25


dr. sc. Jasenka GUDELJ, docent, Filozofski fakultet u Zagrebu

Kuća i obitelj mletačke Istre


12,30 - 13,00


Željko BISTROVIĆ, prof., Konzervatorski odjel u Rijeci

Mletački zvonoljevači i njihova zvona u Istri


13,05 – 13,35


prof. dr. sc. Valnea DELBIANCO, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Učena Puljanka Philippa Lazea (1546. - 1576.)


13,40 - 14,10


mr. sc. Nikola LOVRINIĆ, Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Labin

Odjeci glazbene renesanse i baroka u Istri: Gabriello Puliti - »vir musicae peritissimus«12. STUDENI (četvrtak)


10,00 – 10,30


dr. sc. Marijan BRADANOVIĆ, izv. prof., Filozofski fakultet u Rijeci

Između krilatog lava i dvoglavog orla - specifičnosti graditeljstva mletačke i habsburške Istre


10,35 – 11,05


dr. sc. Višnja BRALIĆ, konzervator-restaurator savjetnik, Hrvatski restauratorski zavod

Iz slikarske baštine Istre


11,10 - 11,40


Mateja JERMAN, prof., Konzervatorski odjel u Rijeci

Između lava i orla: Zlatarske priče istarskih sakralnih riznica


Pauza 15 minuta


11,55 – 12,25


dr. sc. Ivan MATEJČIĆ, izv. prof., Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

Pulski poliptih


12,30 – 13,00


Danijel CIKOVIĆ, asist., Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

Srebrna pala iz Eufrazijeve bazilike u kontekstu venecijanske umjetnosti


13,05 - 13,35


mr. sc. Milena JOKSIMOVIĆ, Pula

Apostolska vizitacija Augustina Valiera Pulskoj biskupiji


13,40 – 14,10


dr. sc. Luka BEKIĆ, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar

Novovjekovne lule i boce iz podmorja Istre


* * *