O glazbi i glazbenicima

O glazbi i glazbenicima, kao dijelu kulture istarskog novovjekovlja, nema puno sačuvanih svjedočanstava. Poznata su nam tek imena nekolicine glazbenika čija se ostvarenja uklapaju u onodobna glazbena kulturna strujanja. Ističu se glazbeni tiskari iz 16. stoljeća Andrea Antico da Montona (Andrija Motovunjanin, Andrea Starić, 1480. – 1539.) i Jacques Moderne da Pinguente (iz Buzeta), ranobarokni skladatelji i orguljaši Francesco Sponga – Usper (1560. – 1641.) i Gabriello Puliti (1575. – 1643.), Puljanin Hieronimus Talonus (druga polovica 16. - prva polovica 17. stoljeća). Starija istarska glazbena građa čuva se u crkvenim ustanovama.
Benedetto Marcello, iz plemenite mletačke obitelji, u razdoblju od 1733. do 1735. godine obnašao je funkciju kneza i providura u Puli. Osim političke karijere, poznat je bio kao skladatelj i glazbeni pisac (konzervatorij u Veneciji nosi njegovo ime).

* * *


O glazbalima posredno saznajemo i preko fresko slikarstva gdje su oslikani razni bubnjevi, trube, frule, gajde, rog, mandoline, violine, lutnje, organistrum, portativ i dr. (Sl. 92.)
Sl. 92. Prikaz Anđela svirača, crkva Blažene Djevice Marije na Božjem polju (Vižinada), freska, oko 1480. godine.