Numizmatika

Numizmatički nalazi svjedoče o novčanom optjecaju na Istarskom poluotoku od kraja 14. do 19. stoljeća. (Sl. 66.)
Među najstarije spadaju primjerci grada Padove (quattrino) i akvilejskog patrijarhata (soldo).
Na veze Istre sa srednjom Europom ukazuje srebrni pfennig s kraja 15. i početka 16. stoljeća. Pfenning je germanski naziv za mali srebrni novac koji u razdoblju srednjeg vijeka karakterizira nepravilan oblik i čija je vrijednost varirala ovisno o zemlji iz koje je emitiran.
S obzirom na višestoljetnu povezanost Istarskog poluotoka s Mletačkom Republikom, ne začuđuje da su upravo venecijanski novci najbrojniji. Iz prve polovice 16. stoljeća su dva srebrna novca dužda Andree Grittija (bezzo, marcello), a iz druge polovice dužda Alvisa Moceniga (sesino).
S najviše primjeraka zastupljeni su novci tipa Defensor noster s prikazom Krista Otkupitelja kako blagoslivlje. Oznaka u odsječku (egzergu) ukazuje na vrijednost.
Prisutnost habsburškog novca u Istri 18. stoljeća ilustriraju primjerci bakrenih solda Marije Terezije kovani za grad Goricu. Najmlađi obrađeni novci su kreuzeri iz početka 19. stoljeća. Prvobitno kovani od srebra, kreuzeri su posebno česti na prostoru južne Njemačke i Austrije. Od druge polovice 18. stoljeća izrađuju se od bakra.
Sl. 66. Novac s raznih istarskih lokaliteta od 14. do 19. st.