Impressum
ORGANIZATOR IZLOŽBE
Arheološki muzej Istre

ZA ORGANIZATORA
Darko Komšo

AUTORICE KONCEPCIJE IZLOŽBE I TEKSTOVA
dr. sc. Tatjana Bradara, Ondina Krnjak

AUTORI TEKSTOVA
dr. sc. Elena Uljančić Vekić (Odijevanje u 17. i 18. stoljeću: arhivski izvori za grad Poreč)
dr. sc.Tomislav Šeparović (Numizmatika)

TRANSKRIPCIJA I PRIJEVOD LATINSKIH I TALIJANSKIH TEKSTOVA
mr. sc. Milena Joksimović, mr. sc. Vedrana Delonga

SURADNICA U GLAZBENOM POSTAVU
dr. sc. Lada Duraković

FOTOGRAFIJE
Alfio Klarić, Tanja Drašković Savić, Tanja Kocković Zaborski, Vedran Kos, Renco Kosinožić, Nenad Kuzmanović, Manuel Paljuh, Jelena Prekalj, Marko Račan, Tatjana Bradara, Dokumentacijski odjel Arheološkog muzeja Istre, Društvo prijatelja Giostre iz Poreča, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Državni arhiv u Pazinu, Državni arhiv u Splitu, Konzervatorski ured u Rijeci, Archivio Alinari-Firenze, Fondo Forlati Ferdinando e Bruna: FAST - Foto Archivio Storico Trevigiano della Provincia di Treviso, Archivio di Stato di Trieste, Archivio Segreto di Vaticano

CRTEŽI
Goran Čvrljak, Dean Paus, Ivan Paris

GRAFIČKA IZRADA KARTE
Nenad Kuzmanović

REKONSTRUKCIJA GRAĐE
Laboratorij Arheološkog muzeja Istre: Jolanda Bilić (keramika), Hana Filiplić (metal), Đeni Gobić- Bravar (keramika, metal, kamen), Zoran Grbin (keramika), Luana Milotić Bulić (keramika), Monika Petrović (staklo, keramika), Andrea Sardoz (keramika), Vanja Ujčić (kamen)

MAKETA
Željko Martinović

VANJSKI SURADNIK
Jadranka Ostić

OBLIKOVANJE POSTAVA IZLOŽBE
Noel Mirković

ASISTENT POSTAVA IZLOŽBE
Robert Zajc

TEHNIČKI POSTAV IZLOŽBE
Kapitel-Žminj, Arheološki muzej Istre: Admir Dizdarević, Marin Gašparić, Đeni Gobić-Bravar, Zoran Grbin, Monika Petrović, Andrea Sardoz


Izložba je realizirana uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Istarske županije, Grada Pule i Turističke zajednice grada Pule.